Společnost GEODET-PRAHA.CZ s.r.o. se věnuje geodetickým činnostem. Jednatelka a jediný společník společnosti Ing. Vladimíra Brejchová působí v oblasti geodézie od roku 1999. Pracujeme rychle a efektivně za pomoci nejmodernější techniky. Pomůžeme Vám s veškerými problémy a požadavky v oblasti geodézie, katastru nemovitostí, zaměření staveb a domů ...

Geometrické plány

  • Vyznačení budovy (rozestavěné, ke kolaudaci)
  • Rozdělění pozemku
  • Doplnění pozemku vedeného dosud ve zjednodušené evidenci
  • Vyznačení věcného břemene na části pozemku ...

Vytyčení pozemku

  • Určení a vytyčení vlastnických hranic
  • Vytyčení staveb
  • Vytyčení výšek bodů


  • Opravdu doporučujeme použít geodeta k vytyčení vlastnických hranic, ploty nejsou v mnoha případech vlastnickými hranicemi.

Polohopisný a výškopisný plán - tachymetr

  • Dokumentace potřebná pro projekty staveb, zemních prací, návrhů cest, parcelace ...

Dokumentace skutečného provedení stavby

  • Dokumentace potřebná pro vlastníka stavby