ÚkonCena
Zaměření stavby (rodinný dům, rozestavěná stavba, garáž, …)5.000,-
Rozdělení pozemku (1MJ = 100m)5.000,- / 1MJ
Vytyčení pozemku (1MJ = 100m)5.000,- / 1MJ
Polohopisný a výškopisný plán - tachymetr50,- / 1 bod (min. 3.500,-)
Vytyčení bodu stavby500,- / 1 bod (min. 3.500,-)
Vyznačení věcného břemene (1MJ = 100m)3.500,- / 1MJ
Zaměření liniové stavby vč.polohopisu (1MJ = 100m)5.000,- / 1MJ
Připojení pomocí GPS3.000,-
Stabilizace bodu (plastový mezník)150,- / 1 ks
Ověření kopie geometrického plánu 50,- / A4


  • Uvedené ceny jsou orientační, záleží na složitosti úkonu.
  • Možnost slevy při více úkonech.
  •